• bormans java header 03
 • bormans java header 05
 • U bepaalt de richting, wij het uitzicht.
 • Helder zicht op uw financiële zaken

Pagekit

Onze diensten

Ons kantoor heeft een breed scala aan werkzaamheden die wij voor u kunnen verrichten. Bekijk een greep uit de mogelijkheden:

Lees verder

UIkit

Over BormansJaVa

Bezig zijn met dingen die voor u echt belangrijk zijn, daar droomt toch iedere ondernemer van. Zaken doen zonder zorgen, omdat u altijd helder zicht heeft op uw financiële zaken.

Lees verder

Warp

Online klantenportaal

24/7 altijd en overal online de beschikking over uw eigen administratie. Met het digitale dossier raakt u nooit meer iets kwijt.

Lees verder

BormansJava is werkzaam in de volgende branches:

 • icon industrie
  Industrie
 • icon bouw
  Bouw
 • icon bouw
  Transport
 • icon zorg
  Zorg
 • landbouw
  Landbouw
 • icon zorg
  Dienstverlening
 • icon zorg
  Tuinbouw
 • icon zorg
  Non-profit

Fiscaal Nieuws

Antwoorden vragen over zzp’ers die opdrachten mislopen

Antwoorden vragen over zzp’ers die opdrachten mislopen - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

1495324800 - Staatssecretaris Wiebes (Financiën) heeft vragen van de Tweede Kamer beantwoord die zijn gesteld naar aanleiding van het bericht 'Aantal ZZP'ers dat opdrachten misloopt verdrievoudigd, ondanks uitstel handhaving DBA'.


De staatssecretaris geeft toe dat er inderdaad nog steeds zorgen bestaan bij sommige opdrachtgevers, maar dat hij niet bereid is de handhaving definitief op te schorten. 
Er is een onderzoek gaande naar de herijking van de begrippen 'vrije vervanging' en 'gezagsverhouding'. De resultaten van dit onderzoek zullen op korte termijn aan de informateur worden aangeboden opdat het in de onderhandelingen ten behoeve van de formatie kan worden gebruikt.
Wiebes geeft aan ernaar te streven om voor het zomerreces van 2017 helderheid te geven over het verdere traject en de gevolgen hiervan voor de opschorting van de handhaving. In ieder geval moeten opdrachtgevers en opdrachtnemers voldoende tijd krijgen om zich aan te kunnen passen, aldus de staatssecretaris.

Antwoorden vragen over zzp’ers die opdrachten mislopen - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Beantwoording Kamervragen over coulanceperiode PEB

Beantwoording Kamervragen over coulanceperiode PEB - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

1495324800 - De staatssecretaris van Financiën heeft vragen van de Tweede Kamer beantwoord over het artikel 'Een op drie ondernemers niet bewust van uitfasering PEB'.Hij geeft aan het belangrijk te vinden dat alle dga's met een PEB goed op de hoogte zijn van de veranderde wetgeving, waardoor het PEB wordt uitgefaseerd. De uitfasering van het PEB raakt ongeveer 160.000 dga's. 

De meeste dga's hebben een accountant. Aangezien op een PEB specifieke fiscale wetgeving van toepassing is, is de verwachting dat zij hun accountant, fiscaal dienstverlener of pensioenadviseur inschakelen. Van deze beroepsgroepen mag worden verwacht dat zij ervoor zorgen dat zij op de hoogte zijn van wijzigingen in fiscale regelgeving en ook dat zij – indien de dga geen contact met hen opneemt – zelf contact opnemen met de dga om hen te informeren en adviseren over de uitfasering van het PEB.Volgens de staatssecretaris wekt het artikel de suggestie dat er uiterlijk 30 juni 2017 heel veel geregeld moet worden. Het enige dat uiterlijk aan het eind van de coulanceperiode moet zijn geregeld is dat de huidige opbouw van het PEB wordt stopgezet. Dit kan door de algemene vergadering bijeen te roepen en middels een addendum op te nemen dat de opbouw stopt. Ook als de dga zou besluiten om een eventueel elders verzekerd pensioen terug te halen naar eigen beheer, moet deze waardeoverdracht plaatsvinden voor het einde van de coulanceperiode. Hierbij heeft de staatssecretaris toegezegd dat hieraan ook is voldaan als het verzoek tot overdracht uiterlijk 30 juni 2017 bij de verzekeraar ligt. De verzekeraar heeft daarna de gebruikelijke termijn om het verzoek af te handelen.De beslissing om het PEB fiscaal gefaciliteerd af te kopen of om te zetten in een oudedagsverplichting hoeft derhalve niet voor het einde van de coulanceperiode te worden genomen. Hiertoe heeft de dga nog tot en met 31 december 2019 – in overleg met zijn adviseur – de tijd, aldus de staatssecretaris.

Beantwoording Kamervragen over coulanceperiode PEB - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Terechte bijtelling privégebruik auto

Terechte bijtelling privégebruik auto - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

1494288000 - De Inspecteur heeft terecht aan een dga navorderingsaanslagen IB/PVV opgelegd in verband met een voordeel wegens privégebruik auto. Dat heeft Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden geoordeeld.De dga stelt dat hij de ter beschikking gestelde auto in de betreffende jaren voor niet meer dan 500 kilometer op kalenderjaarbasis heeft gebruikt. Hij heeft echter geen kilometeradministratie bijgehouden. De dga voert aan dat hij als gevolg van een herseninfarct in april 2007 lichamelijke klachten heeft, waaronder duizeligheid en dat hij sindsdien geen auto meer bestuurt.  

Gezien de door de dga geschetste (medische) situatie, had het volgens Hof Arnhem-Leeuwarden voor de hand gelegen dat het CBR, op aanvraag van de dga of zijn (huis)arts, onderzoek zou hebben verricht naar de geschiktheid die vereist is voor het besturen van een motorrijtuig, hetgeen niet is geschied. Ook sluit de ziekte niet uit dat anderen de ter beschikking gestelde auto hebben gebruikt voor privédoeleinden.

De dga heeft erkend dat in de onderhavige jaren wel in de ter beschikking gestelde auto is gereden, doch enkel voor de periodieke APK-keuring en een heel enkele keer voor een zakelijke afspraak, waarbij de auto werd bestuurd door zij echtgenote. In het licht daarvan acht het Hof opmerkelijk dat de dga, hoewel hij heeft verklaard sinds april 2007 geen auto meer te besturen, in november 2008 een nieuwe, aanmerkelijk duurdere auto tot zijn beschikking heeft gekregen.

Het Hof concludeert dat de dga niet overtuigend heeft aangetoond dat de auto voor niet meer dan 500 kilometer op kalenderjaarbasis voor privédoeleinden is gebruikt. Nu overtuigend bewijs met betrekking tot het werkelijke privégebruik ontbreekt, heeft de Inspecteur terecht een voordeel wegens privégebruik in aanmerking genomen.

Terechte bijtelling privégebruik auto - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Geen maatwerk Belastingdienst bij schade-uitkeringen

Geen maatwerk Belastingdienst bij schade-uitkeringen - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

1494288000 - De Belastingdienst heeft geen mogelijkheid om in gevallen van schade-uitkeringen maatwerk te leveren en dit soort geld niet (meer) te zien als eigen vermogen. Daardoor kan het gebeuren dat toeslaggerechtigden geen recht meer hebben op huurtoeslag. Dit antwoordt staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën op vragen van de Tweede Kamer.

Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van de huurprijs, het inkomen, de leeftijd en de woonsituatie. Als het vermogen te hoog is, is er geen recht op huurtoeslag. Het recht op huurtoeslag vervalt bij een vermogen dat hoger is dan het heffingsvrije vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting. De peildatum voor vaststelling van de hoogte van het vermogen ligt op 1 januari van het kalenderjaar waarop de toeslag betrekking heeft.

Ook voor de vaststelling van de omvang van het vermogen wordt aangesloten bij de box 3–grondslag in de inkomstenbelasting. Alle bezittingen en schulden die op de peildatum tot die grondslag behoren, worden als gevolg daarvan in aanmerking genomen voor de vermogenstoets.

Dit geldt dus ook voor een door een schadeverzekeraar uitbetaalde uitkering. De staatssecretaris ziet geen aanleiding om voor deze gevallen een uitzondering te creëren.

Geen maatwerk Belastingdienst bij schade-uitkeringen - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Aankomende veranderingen in WW nog niet doorgevoerd

Aankomende veranderingen in WW nog niet doorgevoerd - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

1493769600 - De afgelopen dagen is in de media aandacht geweest voor aankomende veranderingen in de WW. Deze zijn nu nog niet doorgevoerd. Op dit moment gelden dus de huidige regels als u WW krijgt of WW aanvraagt. Het gaat om 2 onderwerpen: de WW zal weer maximaal 3 jaar worden. Daarnaast wordt het mogelijk om zelf het recht op WW stop te zetten.  

Maximale duur WW weer langerDemissionair Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aangekondigd dat de WW weer maximaal 3 jaar wordt. Op dit moment wordt de maximale duur van de WW afgebouwd naar 2 jaar. Het kabinet moet eerst nog formeel instemmen met de verandering. Dat gebeurt naar verwachting begin juni 2017.

Mogelijkheid om zelf recht op WW stop te zettenVerder heeft minister Asscher laten weten dat het straks mogelijk is om zelf het recht op WW stop te zetten. Dit is voor mensen die nog een deel WW overhouden naast hun nieuwe baan, maar die geen WW-uitkering meer willen. Voor deze verandering wordt op dit moment een wetswijziging voorbereid.

Aankomende veranderingen in WW nog niet doorgevoerd - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Fiscaal Nieuws

 • Antwoorden vragen over zzp’ers die opdrachten mislopen
 • Beantwoording Kamervragen over coulanceperiode PEB
 • Terechte bijtelling privégebruik auto
 • Geen maatwerk Belastingdienst bij schade-uitkeringen
 • Aankomende veranderingen in WW nog niet doorgevoerd

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste fiscale nieuws.

Aanmelden nieuwsbrief

Volg ons op Twitter

Outsourcen van uw complete administratie... BORMANSJAVA heeft voldoende oplossingen voor u

BormansJaVa

Duitse belastingaangifte en/of vragen van NEUBRANDENBURG ?? Neem.dan vrijblijvend contact met ons op

BormansJaVa