Actueel Fiscaal Nieuws

Belastingdienst zegt het zelf ook: innen belastingen in gevaar

Belastingdienst zegt het zelf ook: innen belastingen in gevaar - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

20/08/2017 - Er zijn zoveel problemen met de ict-systemen van de Belastingdienst, dat de inning van belastingen in gevaar kan komen. Die conclusie trekt de Belastingdienst zelf in een interne evaluatie, blijkt uit een document dat de Volkskrant in handen heeft gekregen na een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB).Eerder dit jaar meldde de Commissie onderzoek Belastingdienst ook al dat het innen van de belastingen in gevaar is, door problemen bij de Belastingdienst. De commissie schreef in een kritisch rapport over te weinig kennis bij de top over fiscale zaken, over organisatorische problemen en ict-problemen.

Nu blijkt dat de Belastingdienst in een interne evaluatie ook zelf signaleert dat er grote problemen zijn. "De continuïteit van het inningsproces is niet gegarandeerd", staat in de evaluatie. De kennis van de huidige, vaak oude, computersystemen wordt steeds schaarser doordat mensen die ermee kunnen werken met pensioen gaan of bij de fiscus zijn vertrokken. Een groot deel van de systemen voldoet niet meer, maar vernieuwing blijft uit.

MillenniumbugDe fiscus gebruikt zo'n zeshonderd ict-systemen, die vaak niet op elkaar aansluiten. Enkele tientallen daarvan hebben het stempel 'opruimen' gekregen. Zo moet volgens de documenten die in bezit zijn van de Volkskrant, nog een systeem worden 'opgeruimd' om de gevolgen van de millenniumbug op te vangen.Er zijn ook goede resultaten geboekt, zoals de vooringevulde aangifte, waarmee de Nederlandse fiscus wereldwijd vooroploopt. Maar als de ict niet werkt, dan kunnen grote problemen ontstaan. Daardoor krijgen grote aantallen belastingbetalers bijvoorbeeld verkeerde brieven, onjuiste aanslagen of onterechte foutmeldingen.Er zijn al jaren problemen bij de Belastingdienst, niet alleen met de computersystemen. Een vertrekregeling bij de fiscus liep uit de hand. Met de financieel zeer aantrekkelijke regeling vertrokken juist de beste mensen, terwijl veel mensen die eigenlijk weg hadden moeten gaan bleven. De regeling was overigens achter de rug van staatssecretaris Wiebes opgesteld.

Belastingdienst zegt het zelf ook: innen belastingen in gevaar - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Belastingdienst zegt het zelf ook: innen belastingen in gevaar

20/08/2017 - Er zijn zoveel problemen met de ict-systemen van de Belastingdienst, dat de inning van belastingen in gevaar kan komen. Die conclusie trekt de Belastingdienst zelf in een interne evaluatie, blijkt uit een document dat de Volkskrant in handen heeft gekregen na een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB).Eerder dit jaar meldde de Commissie onderzoek Belastingdienst ook al dat het innen van de belastingen in gevaar is, door problemen bij de Belastingdienst. De commissie schreef in een kritisch rapport over te weinig kennis bij de top over fiscale zaken, over organisatorische problemen en ict-problemen.

 

‘Uw berichten’ op Werkgeversportaal UWV

‘Uw berichten’ op Werkgeversportaal UWV - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

20/08/2017 - Uw berichten' is een nieuwe dienst die sinds kort beschikbaar is op het werkgeversportaal van UWV. Deze dienst is onderdeel van de vernieuwing van het werkgeversportaal die UWV de komende maanden doorvoert.    

Via ‘Uw berichten' kunt u UWV online vragen stellen en ontvangt u sneller antwoord.U kunt de nieuwe dienst gebruiken als u een account heeft voor het werkgeversportaal of daarvoor gemachtigd bent.

‘Uw berichten’ op Werkgeversportaal UWV - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

‘Uw berichten’ op Werkgeversportaal UWV

20/08/2017 - Uw berichten' is een nieuwe dienst die sinds kort beschikbaar is op het werkgeversportaal van UWV. Deze dienst is onderdeel van de vernieuwing van het werkgeversportaal die UWV de komende maanden doorvoert.    

 

Verplichte btw-verleggingsregeling voor telecommunicatiediensten op komst

Verplichte btw-verleggingsregeling voor telecommunicatiediensten op komst - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

20/08/2017 - Bent u ondernemer en levert u in Nederland telecommunicatiediensten aan andere ondernemers die zulke diensten leveren aan hun afnemers? Dan mag u vanaf 1 september 2017 op uw facturen géén btw meer berekenen over deze diensten. In plaats daarvan vermeldt u 'btw verlegd'. De bedoeling hiervan is btw-fraude te voorkomen.  

Op 29 mei heeft de Staatssecretaris van Financiën de Tweede Kamer geïnformeerd over de btw-fraude met telecommunicatiediensten en zijn aanpak daarvan.De 1e stap in die aanpak was een goedkeuring om vanaf 1 juni 2017 de verleggingsregeling toe te staan tussen ondernemers die  telecommunicatiediensten verrichten.De 2e stap zal zijn om die goedkeuring om te zetten in een verplichte verleggingsregeling. De beoogde ingangsdatum van die verplichting is 1 september 2017 (of zo spoedig mogelijk daarna). De precieze ingangsdatumdatum wordt bekend gemaakt via een publicatie in het Staatsblad.

Verplichte btw-verleggingsregeling voor telecommunicatiediensten op komst - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Verplichte btw-verleggingsregeling voor telecommunicatiediensten op komst

20/08/2017 - Bent u ondernemer en levert u in Nederland telecommunicatiediensten aan andere ondernemers die zulke diensten leveren aan hun afnemers? Dan mag u vanaf 1 september 2017 op uw facturen géén btw meer berekenen over deze diensten. In plaats daarvan vermeldt u 'btw verlegd'. De bedoeling hiervan is btw-fraude te voorkomen.  

 

Pensioen regelen als dga

Pensioen regelen als dga - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

30/07/2017 - Als directeur-grootaandeelhouder (dga) van uw bv kunt u uw eigen pensioen regelen. Pensioen in eigen beheer opbouwen is niet meer mogelijk. Wel kunt u het opgebouwde pensioen laten staan. U kunt het ook fiscaal gunstig afkopen of omzetten in een oudedagsverplichting. Verder kunt u bijvoorbeeld sparen voor een lijfrente.Pensioen in eigen beheer niet meer mogelijkVanaf 1 juli 2017 moet u als dga de opbouw van pensioen in eigen beheer stopzetten. U heeft 2 keuzemogelijkheden:  

1. U handhaaft en bevriest het opgebouwde pensioen. Dat wil zeggen dat u de opbouw in eigen beheer stopt vanaf uiterlijk 1 juli 2017. Uw opgebouwde pensioenrechten blijven staan. Heeft u bijvoorbeeld de pensioenvoorziening op de balans staan, dan moet u nog wel elk jaar de opgebouwde rechten indexeren en de waarde van het pensioen laten controleren.

2. U geeft in 2017, 2018 of 2019 het pensioen in eigen beheer deels prijs. Dat wil zeggen dat u afstand doet van het verschil tussen de waarde in het economisch verkeer en de fiscale balanswaarde van het pensioen. Over dat bedrag, hoeft de bv geen loonheffingen in te houden en te betalen. U moet bij het prijsgeven een keuze maken:

U koopt de fiscale balanswaarde van het pensioen afU zet de fiscale balanswaarde van het pensioen om in een zogenaamde oudedagsverplichtingU moet daarover de Belastingdienst informeren met een informatiefomulier. Dat moet u binnen één maand na afkoop of omzetting doen. U krijgt binnen een maand een ontvangstbevestiging van de Belastingdienst.Let op! Toestemming echtgenoot of partner bij afkoop en omzettingUw echtgenoot of geregistreerd partner moet ook akkoord gaan met afkoop of omzetting. Maar ook uw ex-partner moet akkoord gaan. Door de afkoop of omzetting is de kans namelijk groot dat zij minder pensioen ontvangen als u overlijdt.Bouw pensioen op in een lijfrenteU kunt uw geld in een lijfrenteverzekering of in een bancaire lijfrente stoppen. Dit doet u via een verzekeraar of een bank. Zij investeren het geld. Als u stopt met werken kunt u het gespaarde bedrag in termijnen laten uitkeren en heeft u een aanvulling op uw pensioen. Op deze manier sparen is ook fiscaal voordelig.

Bouw pensioen op als uw werknemersU kunt als dga op dezelfde manier pensioen opbouwen als uw werknemers. Dit kan via hetzelfde pensioenfonds. U kunt het ook door een verzekeraar voor u laten regelen. Het salaris dat u zich door uw bv laat uitbetalen, is bepalend voor de pensioenopbouw.

Sparen of beleggenU kunt uw pensioen ook aanvullen door zelf geld op een spaarrekening te zetten of door te gaan beleggen. Maar let op: deze bedragen die u op deze manier opzij zet kunt u niet aftrekken van de inkomstenbelasting. En als u wilt beleggen, vraag dan van tevoren om onafhankelijk advies

Pensioen regelen als dga - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Pensioen regelen als dga

30/07/2017 - Als directeur-grootaandeelhouder (dga) van uw bv kunt u uw eigen pensioen regelen. Pensioen in eigen beheer opbouwen is niet meer mogelijk. Wel kunt u het opgebouwde pensioen laten staan. U kunt het ook fiscaal gunstig afkopen of omzetten in een oudedagsverplichting. Verder kunt u bijvoorbeeld sparen voor een lijfrente.Pensioen in eigen beheer niet meer mogelijkVanaf 1 juli 2017 moet u als dga de opbouw van pensioen in eigen beheer stopzetten. U heeft 2 keuzemogelijkheden:  

 

BPM en motorrijtuigenbelasting: glazen panelen zijkant bestelauton

BPM en motorrijtuigenbelasting: glazen panelen zijkant bestelauton - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

18/07/2017 - Wilt u aan de buitenkant van de laadruimte van uw bestelauto glaslookpanelen (ook wel blinderingspanelen) plaatsen? Dan mag u daar nu ook blinderingspanelen monteren die van echt glas gemaakt zijn. Ze moeten wel zijn voorzien van een zogenoemd E-keurmerk.

Uw auto moet aan bepaalde eisen voldoen om voor de BPM en de MRB aangemerkt te worden als bestelauto en niet als personenauto. Die eisen hebben onder andere te maken met de omvang van de laadruimte en eventuele zijruiten. 

BPM en motorrijtuigenbelasting: glazen panelen zijkant bestelauton - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

BPM en motorrijtuigenbelasting: glazen panelen zijkant bestelauton

18/07/2017 - Wilt u aan de buitenkant van de laadruimte van uw bestelauto glaslookpanelen (ook wel blinderingspanelen) plaatsen? Dan mag u daar nu ook blinderingspanelen monteren die van echt glas gemaakt zijn. Ze moeten wel zijn voorzien van een zogenoemd E-keurmerk.

 

Geldt de verlaagde bijtelling nog na 1 juli 2017?

Geldt de verlaagde bijtelling nog na 1 juli 2017? - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

18/07/2017 - Stelt u als werkgever aan uw werknemer(s) een auto ter beschikking met een verlaagde bijtelling van 14% of 20 %? Op 1 juli 2017 zijn de voorwaarden voor het toepassen van de verlaagde bijtelling gewijzigd.Voor een ter beschikking gestelde auto met een datum 1e tenaamstelling (DET) vóór 1 juli 2012 en een CO2-uitstoot van meer dan 50 gram per kilometer is de bijtelling vanaf 1 juli 2017 mogelijk verhoogd naar 25%.

Wisseling eigenaarVoor auto's met een DET vóór 1 juli 2012 en een CO2-uitstoot van meer dan 50 gram per kilometer moet u nagaan of de auto van eigenaar is gewisseld op of na 1 juli 2012. Als dit het geval is, geldt de verlaagde bijtelling tot 1 juli 2017. Als de auto op of na 1 juli 2012 niet van eigenaar is gewisseld, geldt de verlaagde bijtelling tot en met 31 december 2018.

60-maandenregelingVoor andere auto's hoeft u niet na te gaan of de auto van eigenaar is gewisseld. Voor deze auto's geldt de verlaagde bijtelling voor 60 maanden. De termijn van 60 maanden start op de 1e dag van de maand na de maand waarin de DET valt. Na afloop van de termijn bepaalt u opnieuw de bijtelling volgens de normen die dan gelden. Is op dat moment geen verlaagde bijtelling van toepassing? Dan is de bijtelling 25% voor auto's met een DET vóór 1 januari 2017.

Geldt de verlaagde bijtelling nog na 1 juli 2017? - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Geldt de verlaagde bijtelling nog na 1 juli 2017?

18/07/2017 - Stelt u als werkgever aan uw werknemer(s) een auto ter beschikking met een verlaagde bijtelling van 14% of 20 %? Op 1 juli 2017 zijn de voorwaarden voor het toepassen van de verlaagde bijtelling gewijzigd.Voor een ter beschikking gestelde auto met een datum 1e tenaamstelling (DET) vóór 1 juli 2012 en een CO2-uitstoot van meer dan 50 gram per kilometer is de bijtelling vanaf 1 juli 2017 mogelijk verhoogd naar 25%.

 

Kwart zzp’ers heeft geen pensioenvoorziening

Kwart zzp’ers heeft geen pensioenvoorziening - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

13/07/2017 - Eén op de vier zelfstandig ondernemers zonder personeel heeft naar eigen zeggen geen pensioenvoorziening getroffen. De meest genoemde reden is dat ze dit niet kunnen betalen. Een vergelijkbare reden geven de meeste ondernemers zonder personeel die geen arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten: ze vinden dat te duur. Dit blijkt uit de Zelfstandigen Enquête Arbeid 2017 (ZEA) van TNO en het CBS, waaraan meer dan 6 duizend zelfstandig ondernemers deelnamen.

Ruim een kwart van de zelfstandig ondernemers zonder personeel zegt geen voorziening te hebben getroffen voor het pensioen. Van de vrouwen heeft zelfs één op de drie niets geregeld. De meest genoemde reden is dat ze het niet kunnen betalen; iets meer dan de helft van de zelfstandig ondernemers zonder personeel geeft dat aan. Andere redenen zijn dat het pensioen nog ver weg is (20 procent) of dat ze er nog niet aan toe zijn gekomen (27 procent).Als het pensioen dichterbij komt, neemt het aandeel zelfstandig ondernemers zonder personeel dat géén voorzieningen treft weliswaar af, maar nog steeds heeft 20 procent van de 55-plussers niets geregeld.

Sparen en beleggen voor pensioen meest populairZelfstandig ondernemers zonder personeel die wel voorzieningen voor het pensioen hebben getroffen doen dat voornamelijk door te sparen of te beleggen (37 procent), of door te investeren in hun eigen woning (33 procent), waar ze op latere leeftijd van hopen te profiteren. Aangesloten zijn bij een pensioenfonds komt met 27 procent op de derde plaats. Het treffen van pensioenvoorzieningen hangt duidelijk samen met de financiële situatie van de onderneming. Naarmate die situatie beter is, is het percentage ondernemers met een pensioenvoorziening groter. Maar ook van de ondervraagden die aangeven er financieel gezien goed tot zeer goed voor te staan, heeft ruim 16 procent niets gedaan voor het pensioen.

Kwart zzp’ers heeft geen pensioenvoorziening - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Kwart zzp’ers heeft geen pensioenvoorziening

13/07/2017 - Eén op de vier zelfstandig ondernemers zonder personeel heeft naar eigen zeggen geen pensioenvoorziening getroffen. De meest genoemde reden is dat ze dit niet kunnen betalen. Een vergelijkbare reden geven de meeste ondernemers zonder personeel die geen arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten: ze vinden dat te duur. Dit blijkt uit de Zelfstandigen Enquête Arbeid 2017 (ZEA) van TNO en het CBS, waaraan meer dan 6 duizend zelfstandig ondernemers deelnamen.

 

Zzp'ers vinden arbeidsongeschiktheidsverzekering te duur

Zzp'ers vinden arbeidsongeschiktheidsverzekering te duur - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

13/07/2017 - Vier op de vijf zelfstandigen zonder personeel betaalt geen premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Zelfstandig ondernemers zonder personeel die geen verzekering hebben afgesloten, geven daarvoor meerdere redenen. Ruim 70 procent geeft aan dat zo'n verzekering te duur is. 

Met name in de bouw en recreatie wordt dat gemeld. Bijna een kwart van alle onverzekerden geeft aan dat ze het financiële risico zelf kunnen dragen. Dat zijn vooral 55-plussers die nog maar een beperkte periode tot hun pensioen hoeven te overbruggen. Daarnaast geeft ruim een vijfde als reden aan dat men kan terugvallen op het inkomen van de partner. Dat zijn met name vrouwelijke ondernemers zonder personeel. Tot slot valt op dat 14 procent aangeeft geen verzekering te hebben, omdat men verzekeraars niet vertrouwt. In de bouw speelt dat zelfs bij een kwart van de onverzekerden.

Net als bij het pensioen hangt ook het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering samen met de financiële situatie van de onderneming. Zelfstandig ondernemers zonder personeel zijn minder vaak verzekerd tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid naarmate ze er financieel slechter voorstaan. Echter, meer dan 60 procent van de onverzekerden die hun financiële situatie als goed tot zeer goed beoordelen, vindt zo'n verzekering nog steeds te duur.

Zzp'ers vinden arbeidsongeschiktheidsverzekering te duur - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Zzp'ers vinden arbeidsongeschiktheidsverzekering te duur

13/07/2017 - Vier op de vijf zelfstandigen zonder personeel betaalt geen premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Zelfstandig ondernemers zonder personeel die geen verzekering hebben afgesloten, geven daarvoor meerdere redenen. Ruim 70 procent geeft aan dat zo'n verzekering te duur is. 

 

Streng bonusbeleid leidt tot minder belastingopbrengst en banen

Streng bonusbeleid leidt tot minder belastingopbrengst en banen - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

04/07/2017 - ‘De Tweede Kamer heeft de kans om te laten zien dat buitenlandse banken welkom zijn in Nederland.' Dat zegt Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW,  vooruitlopend op een motie in de Tweede Kamer die het strenge bonusbeleid mogelijk voor altijd wil vastleggen. ‘Dit is het verkeerde signaal aan investeerders die serieuze interesse hebben in ons land. Zo lopen we banen en belastingen mis die we goed kunnen gebruiken'.  

Maximaal 20 procentIn Nederland mogen banken maximaal 20 procent van het vaste salaris aan variabele beloning uitkeren. Volgens Europese regels zou dit 100 procent mogen zijn. Vrijwel alle Europese landen hanteren ook 100 procent. VNO-NCW is van mening dat Nederland bij de EU-regels moet aansluiten en zich niet uit de markt moet prijzen met eigen strengere regels, zoals nu het geval is.

Grote zakenbankenZonder de huidige (strengere) Nederlandse bonuscap is Amsterdam voor banken die een deel van hun activiteiten van het Verenigd Koninkrijk naar een ander land in Europa willen overbrengen, al snel favoriet boven bijvoorbeeld Dublin, Frankfurt en Parijs. Zo'n vijftig grotere en kleinere financiële bedrijven hebben Nederland nog altijd op hun lijst staan als vestigingsplaats vanwege de Brexit. Enkele grote zakenbanken zijn daarbij nog in de markt, waarbij Nederland serieus kans maakt om een deel van hun activiteiten binnen te halen.

1 miljard misHet mislopen van de activiteiten van enkele van dergelijke grote zakenbanken door de te strenge Nederlandse bonuscap scheelt volgens conservatieve schattingen al gauw 1 miljard euro aan belastingopbrengsten. Daarnaast loopt Nederland rechtstreeks tot zo'n 7.000 banen en indirect mogelijk nog eens 10.000 banen mis. Dit alles nog los van de positie van Amsterdam als financieel centrum die (verder) verzwakt, aldus VNO-NCW.

Feiten op tafelHans de Boer: ‘Ons pleidooi is zorgen dat we niet strenger zijn dan de EU vraagt. Ook omdat dit banken zijn die niet vallen onder het depositogarantiestelsel, en de Nederlandse belastingbetaler dus geen risico loopt. De strengere wetgeving, en de motie die dat nu volledig dreigt vast te spijkeren, is volgens ons penny wise maar pound foolish. Wij willen die feiten graag op tafel hebben vóór de Tweede Kamer onomkeerbare besluiten neemt waar de belastingbetaler en werknemers de dupe van zijn. Dit soort zaken moeten worden betrokken in de afweging bij zo'n motie.'

 

Streng bonusbeleid leidt tot minder belastingopbrengst en banen - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Streng bonusbeleid leidt tot minder belastingopbrengst en banen

04/07/2017 - ‘De Tweede Kamer heeft de kans om te laten zien dat buitenlandse banken welkom zijn in Nederland.' Dat zegt Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW,  vooruitlopend op een motie in de Tweede Kamer die het strenge bonusbeleid mogelijk voor altijd wil vastleggen. ‘Dit is het verkeerde signaal aan investeerders die serieuze interesse hebben in ons land. Zo lopen we banen en belastingen mis die we goed kunnen gebruiken'.  

 

Minimumloon voor opdrachtnemers

Minimumloon voor opdrachtnemers - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

04/07/2017 - Mensen die geen arbeidsovereenkomst hebben maar op basis van een opdrachtovereenkomst (OVO) werken, vallen vanaf 1 januari 2018 onder het wettelijk minimumloon (WML). De ministerraad heeft op voorstel van de minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid besloten dat deze regeling nu ook wordt uitgebreid naar de mensen die op basis van een andere overeenkomst werken, zoals een aanneem-, uitgeef-, of vervoersovereenkomst.

Door betaling van het WML aan opdrachtnemers moet misbruik van deze groep door middel van te lage tarieven worden voorkomen. De wetswijziging komt voort uit de discussies over het gebruik van de opdrachtovereenkomst in de postmarkt. Onder de reikwijdte van WML OVO en deze uitbreiding vallen ruim 431.000 mensen. Het WML geldt niet voor zelfstandige opdrachtnemers (zzp‑ers). Zij hebben een andere positie op de arbeidsmarkt. Gastouders die kinderen in eigen huis opvangen worden uitgezonderd van de regeling.

Minimumloon voor opdrachtnemers - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Minimumloon voor opdrachtnemers

04/07/2017 - Mensen die geen arbeidsovereenkomst hebben maar op basis van een opdrachtovereenkomst (OVO) werken, vallen vanaf 1 januari 2018 onder het wettelijk minimumloon (WML). De ministerraad heeft op voorstel van de minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid besloten dat deze regeling nu ook wordt uitgebreid naar de mensen die op basis van een andere overeenkomst werken, zoals een aanneem-, uitgeef-, of vervoersovereenkomst.

 

Volg ons op Twitter

Outsourcen van uw complete administratie... BORMANSJAVA heeft voldoende oplossingen voor u

BormansJaVa