Personeelsadministratie

Bespaar tijd en dus geld, besteed uw salarisadministratie uit

Indien u medewerkers in dienst heeft, verzorgen wij voor u de loonadministratie, het opstellen van de benodigde contracten als ook het aan- en afmelden van uw personeel bij onder andere de uitvoeringsinstellingen en pensioenfondsen.

U ontvangt van ons de periodieke salarisspecificaties, betaallijst salarissen en loonjournaalposten. De door ons opgestelde jaarrekeningen zijn voorzien van overzichtelijke en uitgebreide toelichtingen op de balans en winst- en verliesrekening als ook een analyse van de cijfers.

Volg ons op Twitter

Heb je veel spaargeld in Box 3 en moet je veel vermogensbelasting betalen? Wellicht is de "spaar-bv" een oplossing. Info@bormansjava.nl

BormansJaVa

Vandaag ,HT-overleg Regio Limburg gehad bij de belastingdienst Venlo . Weer positieve ontwikkelingen

BormansJaVa

Het nieuwe regeerakkoord geeft veel fiscale voordelen voor buitenlanders om in NL een bedrijf te starten. BormansJava.nl voor meer ino

BormansJaVa