Actueel Fiscaal Nieuws

Debiteur betaalt niet, vraag de btw terug

Debiteur betaalt niet, vraag de btw terug - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

18/01/2022 - Als een debiteur u niet betaalt, kunt u onder omstandigheden de btw terugvragen die u hebt afgedragen aan de Belastingdienst. Let op: als u afspraken maakt met uw debiteur omtrent de betaling van de factuur kan het zijn dat uw vordering wordt omgezet in een lening. 

In dat geval kunt u geen teruggaafverzoek indienen bij de Belastingdienst. Alvorens u een betalingsregeling voorstelt, dient u dus goed na te gaan of uw debiteur uiteindelijk aan zijn verplichtingen zal voldoen of niet. U moet het verzoek om teruggaaf tijdig indienen. Dat betekent binnen een maand nadat duidelijk is dat uw afnemer niet betaalt. Uiterlijk één jaar na het opeisbaar worden van de vordering wordt geacht dat de debiteur niet meer zal betalen en moet u de btw terugvragen.

Debiteur betaalt niet, vraag de btw terug - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Debiteur betaalt niet, vraag de btw terug

18/01/2022 - Als een debiteur u niet betaalt, kunt u onder omstandigheden de btw terugvragen die u hebt afgedragen aan de Belastingdienst. Let op: als u afspraken maakt met uw debiteur omtrent de betaling van de factuur kan het zijn dat uw vordering wordt omgezet in een lening. 

 

Toetsing meewerkaftrek of arbeidsbeloning voor meewerkende partner

Toetsing meewerkaftrek of arbeidsbeloning voor meewerkende partner - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

12/01/2022 - De meewerkaftrek is, afhankelijk van het aantal door de partner meegewerkte uren, een bepaald percentage van de winst. De meewerkaftrek kan alleen worden geclaimd als uw partner zonder enige vergoeding meewerkt. 

Hebt u wel gekozen voor een arbeidsbeloning van uw partner, dan komt die niet ten laste van de winst uit onderneming als de vergoeding lager is dan € 5.000 op jaarbasis. Bij uw partner is de vergoeding dan niet belast. U kunt overwegen om uw meewerkende partner een arbeidsbeloning toe te kennen. Wellicht dat de manvrouwfirma tot de mogelijkheden behoort. Door verdeling van de winst kunnen aanzienlijke progressievoordelen ontstaan en kan de partner onder voorwaarden gebruikmaken van de ondernemersfaciliteiten (zelfstandigenaftrek, startersaftrek, 14%-mkb-winstvrijstelling, dotatie aan de oudedagsreserve (FOR), stakingsaftrek enzovoort). 

Toetsing meewerkaftrek of arbeidsbeloning voor meewerkende partner - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Toetsing meewerkaftrek of arbeidsbeloning voor meewerkende partner

12/01/2022 - De meewerkaftrek is, afhankelijk van het aantal door de partner meegewerkte uren, een bepaald percentage van de winst. De meewerkaftrek kan alleen worden geclaimd als uw partner zonder enige vergoeding meewerkt. 

 

Vordering op uw bv (inclusief rekening-courant)

Vordering op uw bv (inclusief rekening-courant) - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

12/01/2022 - Als de dga een vordering heeft op de eigen bv, is de terbeschikkingstellingsregeling van toepassing. In beginsel worden de voordelen belast in box 1. 

Een uitzondering is gemaakt voor de situatie dat gedurende het kalenderjaar het saldo van de rekening-courant niet hoger is geweest dan € 17.500, waarbij de bv tevens geen rente in aanmerking neemt. Deze situatie bespaart een hoop administratieve rompslomp. Zorg er in andere situaties voor dat de voorwaarden zakelijk zijn, anders zou een eventueel afwaarderingsverlies weleens niet aftrekbaar kunnen zijn.

Vordering op uw bv (inclusief rekening-courant) - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Vordering op uw bv (inclusief rekening-courant)

12/01/2022 - Als de dga een vordering heeft op de eigen bv, is de terbeschikkingstellingsregeling van toepassing. In beginsel worden de voordelen belast in box 1. 

 

Beperken van het verrekenen van verliezen in de vennootschapsbelasting

Beperken van het verrekenen van verliezen in de vennootschapsbelasting - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

11/01/2022 - Bedrijven (belastingplichtig in de vennootschapsbelasting) kunnen in 2021 verliezen verrekenen met winsten uit het voorgaande jaar of de winsten uit de zes jaren daarna. 

Vanaf 2022 mogen verliezen nog maar tot € 1 miljoen van de winst volledig worden verrekend. Daarboven kunnen verliezen slechts worden verrekend met 50% van de winst die uitgaat boven die eerste € 1 miljoen. Daarbij vervalt de tijdslimiet van zes jaar, waardoor verliezen dus onbeperkt in de tijd voorwaarts kunnen worden verrekend. Het verrekenen van verliezen met winsten uit het voorgaande jaar blijf bestaan, maar met toevoeging van de genoemde 50%-beperking. Deze nieuwe verliesverrekeningsregels zijn van toepassing op alle verliezen die op 1 januari 2022 nog kunnen worden verrekend en alle toekomstige verliezen.

Beperken van het verrekenen van verliezen in de vennootschapsbelasting - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Beperken van het verrekenen van verliezen in de vennootschapsbelasting

11/01/2022 - Bedrijven (belastingplichtig in de vennootschapsbelasting) kunnen in 2021 verliezen verrekenen met winsten uit het voorgaande jaar of de winsten uit de zes jaren daarna. 

 

Subsidies vaste lasten onbelast

Subsidies vaste lasten onbelast - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

09/01/2022 - Ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis konden aanspraak maken op bepaalde subsidies, waaronder een tegemoetkoming in hun vaste lasten (TVL). 

Deze TVL wordt niet belast met inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Dat zou immers het effect van de subsidie voor een deel weer ongedaan maken. Het betreft hier een codificatie van een beleidsbesluit, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021.

Subsidies vaste lasten onbelast - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Subsidies vaste lasten onbelast

09/01/2022 - Ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis konden aanspraak maken op bepaalde subsidies, waaronder een tegemoetkoming in hun vaste lasten (TVL). 

 

Verhoging bijtelling nulemissieauto’s van de zaak

Verhoging bijtelling nulemissieauto’s van de zaak - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

08/01/2022 - Met ingang van 2022 is de verlaagde bijtelling voor nulemissieauto’s (auto’s zonder CO2-uitstoot) van de zaak verder verhoogd van 12% naar 16%.

De maximumcataloguswaarde waarover de verlaagde bijtelling wordt berekend (‘cap’) is in 2022 verlaagd naar € 35.000 en vanaf 2023 vindt een verdere verlaging plaats naar € 30.000. Voor het meerdere geldt de reguliere bijtelling van 22%. Er geldt een uitzondering voor waterstofauto’s en zonnecelauto’s. Voor deze auto’s geldt het verlaagde bijtellingspercentage over het hele bedrag van de cataloguswaarde. 

Verhoging bijtelling nulemissieauto’s van de zaak - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Verhoging bijtelling nulemissieauto’s van de zaak

08/01/2022 - Met ingang van 2022 is de verlaagde bijtelling voor nulemissieauto’s (auto’s zonder CO2-uitstoot) van de zaak verder verhoogd van 12% naar 16%.

 

Aftrekposten 2022

Aftrekposten 2022 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

04/01/2022 - Het tarief voor aftrekposten is met ingang van 1 januari 2022 gedaald naar 40% (was 43%). Hogere inkomens (hoger dan € 69.398) gaan hierdoor minder voordeel hebben van aftrekposten zoals de hypotheekrenteaftrek, zelfstandigenaftrek en persoonsgebonden aftrekposten

Per 1 januari 2022 is de zelfstandigenaftrek verlaagd van € 6.670 naar € 6.310. De zelfstandigenaf­trek wordt de komende jaren stapsgewijs afgebouwd tot € 3.240 in 2036.

Aftrekposten 2022 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Aftrekposten 2022

04/01/2022 - Het tarief voor aftrekposten is met ingang van 1 januari 2022 gedaald naar 40% (was 43%). Hogere inkomens (hoger dan € 69.398) gaan hierdoor minder voordeel hebben van aftrekposten zoals de hypotheekrenteaftrek, zelfstandigenaftrek en persoonsgebonden aftrekposten

 

Bijtelling elektrische auto gaat omhoog

Bijtelling elektrische auto gaat omhoog - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

30/11/2021 - Gebruikt u de auto van de zaak ook privé? Dan moet u voor het privégebruik een bedrag bij de winst optellen, de bijtelling. 

De bijtelling voor het privégebruik van een nieuwe elektrische auto van de zaak stijgt in 2022 van 12 naar 16%. Deze verhoging geldt voor de eerste 35.000 euro van de cataloguswaarde van de auto. Is de cataloguswaarde hoger? Dan geldt voor het overige bedrag hetzelfde tarief als voor niet-elektrische auto’s, namelijk: 22%. 

Bijtelling elektrische auto gaat omhoog - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Bijtelling elektrische auto gaat omhoog

30/11/2021 - Gebruikt u de auto van de zaak ook privé? Dan moet u voor het privégebruik een bedrag bij de winst optellen, de bijtelling. 

 

Meer winst valt onder het lage vpb-tarief 

Meer winst valt onder het lage vpb-tarief  - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

30/11/2021 - Hebt u een besloten vennootschap (bv) of naamloze vennootschap (nv)? De overheid wil bedrijven met lagere winsten minder belasten. 

Per 1 januari 2022 wordt de eerste schijf van de vennootschapsbelasting (vpb) aangepast. Daardoor valt een groter deel van je winst onder het lage vpb-tarief. U betaalt 15% vennootschapsbelasting over de eerste 395.000 euro winst. Dat was 245.000 euro. Alles boven 395.000 euro blijft met 25% belast. 

Meer winst valt onder het lage vpb-tarief  - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Meer winst valt onder het lage vpb-tarief 

30/11/2021 - Hebt u een besloten vennootschap (bv) of naamloze vennootschap (nv)? De overheid wil bedrijven met lagere winsten minder belasten. 

 

Daling zelfstandigenaftrek

Daling zelfstandigenaftrek - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

30/11/2021 - De zelfstandigenaftrek daalt in 2022 met 360 euro van 6.670 naar 6.310 euro. De verlaging betekent minder belastingvoordeel. Het bedrag waar u belasting over betaalt wordt hoger en u betaalt dus meer inkomstenbelasting. 

Heb jij een eenmanszaak, vof, maatschap of commanditaire vennootschap? Dan kun je als je minimaal 1225 uur per jaar besteedt aan je eigen zaak én je inkomsten vallen onder winst uit onderneming gebruikmaken van deze aftrek. De zelfstandigenaftrek gaat tot 2036 elk jaar stap voor stap omlaag.

Daling zelfstandigenaftrek - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Daling zelfstandigenaftrek

30/11/2021 - De zelfstandigenaftrek daalt in 2022 met 360 euro van 6.670 naar 6.310 euro. De verlaging betekent minder belastingvoordeel. Het bedrag waar u belasting over betaalt wordt hoger en u betaalt dus meer inkomstenbelasting. 

 

Volg ons op Twitter