Actueel Fiscaal Nieuws

Verruiming vrijstelling ov-abonnementen en voordeelurenkaarten

Verruiming vrijstelling ov-abonnementen en voordeelurenkaarten - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

25/02/2024 - U kunt een ov-abonnement of voordeelurenkaart (hierna: ov-kaart) aan uw werknemer ter beschikking stellen, verstrekken of de kosten daarvan vergoeden. 

Vanaf 1 januari 2024 is er geen onderscheid meer tussen het vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen van een ov-kaart. De fiscale gevolgen zijn voor alle drie de manieren gelijk. Vanaf 2024 geldt dat, als de werknemer de ov-kaart (ook) gebruikt voor zakelijke reizen (waaronder woon-werkverkeer), de vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling van een ov-kaart gericht is vrijgesteld. De mate van het privégebruik is vervolgens niet van belang en het privégebruik is niet belast.

Verruiming vrijstelling ov-abonnementen en voordeelurenkaarten - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Verruiming vrijstelling ov-abonnementen en voordeelurenkaarten

25/02/2024 - U kunt een ov-abonnement of voordeelurenkaart (hierna: ov-kaart) aan uw werknemer ter beschikking stellen, verstrekken of de kosten daarvan vergoeden. 

 

Vve-vermogen is spaargeld, geen belegging

Vve-vermogen is spaargeld, geen belegging - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

12/02/2024 - Woont u in een appartement, hebt u een vereniging van eigenaren en heeft die vve geld op de bank staan? Dan ziet de fiscus uw aandeel in dat geld als individueel vermogen. En wordt het dus meegeteld met het vermogen waarover u belasting moet betalen. Tot nu toe werd het gezien als een belegging/andere bezitting, waar u meer belasting over moet betalen dan over spaargeld.

Dat is nu veranderd  en meteen ook met terugwerkende kracht over 2023. Het wordt voortaan gezien als spaargeld. Over 2023 gaat de Belastingdienst uit van een rendement van 0,01 procent in plaats van 6,17 procent voor beleggingen/andere bezittingen.

Vve-vermogen is spaargeld, geen belegging - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Vve-vermogen is spaargeld, geen belegging

12/02/2024 - Woont u in een appartement, hebt u een vereniging van eigenaren en heeft die vve geld op de bank staan? Dan ziet de fiscus uw aandeel in dat geld als individueel vermogen. En wordt het dus meegeteld met het vermogen waarover u belasting moet betalen. Tot nu toe werd het gezien als een belegging/andere bezitting, waar u meer belasting over moet betalen dan over spaargeld.

 

Vergoeding voor WOZ-bezwaar verlaagd

Vergoeding voor WOZ-bezwaar verlaagd - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

10/02/2024 - Vergoedingen voor succesvolle bezwaren tegen WOZ-beschikkingen zijn in 2024 omlaag gegaan met 75 tot 90 procent. En ze worden niet meer uitbetaald aan commerciële bezwaarbureaus, maar direct aan de bezwaarmakende burger zelf. Die moet dus zelf met het bureau afspreken wat hij of zij betaalt voor juridische hulp.

Op basis van de WOZ-waarde van uw huis bepaalt de gemeente hoeveel onroerendezaakbelasting u moet betalen. Gaat die WOZ na een bezwaar omlaag, dan hoeft u dus minder belasting te betalen. Particulieren schakelden de afgelopen jaren steeds vaker commerciële bureaus in om bezwaar te maken. Als die wonnen, moest de gemeente een zogeheten proceskostenvergoeding aan het bureau betalen. Die vergoedingen bedroegen vaak honderden tot enkele duizenden euro's.

Vergoeding voor WOZ-bezwaar verlaagd - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Vergoeding voor WOZ-bezwaar verlaagd

10/02/2024 - Vergoedingen voor succesvolle bezwaren tegen WOZ-beschikkingen zijn in 2024 omlaag gegaan met 75 tot 90 procent. En ze worden niet meer uitbetaald aan commerciële bezwaarbureaus, maar direct aan de bezwaarmakende burger zelf. Die moet dus zelf met het bureau afspreken wat hij of zij betaalt voor juridische hulp.

 

Accijns op alcohol omhoog

Accijns op alcohol omhoog - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

10/02/2024 - Alcoholische dranken zijn in 2024 ietsje duurder geworden. De accijns daarop is namelijk gestegen met 8,4 procent. Het kabinet wilde de accijns met 16,2 procent verhogen, maar een Kamermeerderheid stak daar een stokje voor. 

Een krat bier wordt gemiddeld zo'n 50 cent duurder, een fles wijn 13 cent.

Accijns op alcohol omhoog - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Accijns op alcohol omhoog

10/02/2024 - Alcoholische dranken zijn in 2024 ietsje duurder geworden. De accijns daarop is namelijk gestegen met 8,4 procent. Het kabinet wilde de accijns met 16,2 procent verhogen, maar een Kamermeerderheid stak daar een stokje voor. 

 

Energiebelasting gas hoger

Energiebelasting gas hoger - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

10/02/2024 - De energiebelasting op aardgas is in 2024 wat omhoog gegaan, de energiebelasting op elektriciteit juist iets omlaag. Zo wil de overheid stimuleren dat meer huishoudens 'van het gas af' gaan, door bijvoorbeeld een warmtepomp te nemen in plaats van een cv-ketel.

De jaarlijkse korting op de energiebelasting gaat tegelijk omhoog, van 603,04 euro naar 631,35 euro. Dat is een vast bedrag dat van uw energiebelasting af gaat.

Energiebelasting gas hoger - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Energiebelasting gas hoger

10/02/2024 - De energiebelasting op aardgas is in 2024 wat omhoog gegaan, de energiebelasting op elektriciteit juist iets omlaag. Zo wil de overheid stimuleren dat meer huishoudens 'van het gas af' gaan, door bijvoorbeeld een warmtepomp te nemen in plaats van een cv-ketel.

 

Mkb-winstvrijstelling omlaag

Mkb-winstvrijstelling omlaag - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

24/01/2024 - De mkb-winstvrijstelling daalt in 2024 van 14% naar 13,31%. Vanaf 2025 wordt de mkb-winstvrijstelling 12,7%.

Ondernemers betalen hierdoor meer belasting over hun winst.

Mkb-winstvrijstelling omlaag - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Mkb-winstvrijstelling omlaag

24/01/2024 - De mkb-winstvrijstelling daalt in 2024 van 14% naar 13,31%. Vanaf 2025 wordt de mkb-winstvrijstelling 12,7%.

 

Introductie 2 belastingschijven in box 2

Introductie 2 belastingschijven in box 2 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

18/01/2024 - Het belastingtarief op inkomen uit aanmerkelijk belang in box 2 verandert in 2024. Tot 2024 is er 1 tarief in box 2 van 26,9%. Per 1 januari 2024 zijn er 2 belastingschijven in box 2. 

Over het inkomen tot € 67.000 geldt een belastingtarief van 24,5%. Over inkomen boven € 67.000 geldt een belastingtarief van 33%

Introductie 2 belastingschijven in box 2 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Introductie 2 belastingschijven in box 2

18/01/2024 - Het belastingtarief op inkomen uit aanmerkelijk belang in box 2 verandert in 2024. Tot 2024 is er 1 tarief in box 2 van 26,9%. Per 1 januari 2024 zijn er 2 belastingschijven in box 2. 

 

Onbelaste reiskostenvergoeding in 2024

Onbelaste reiskostenvergoeding in 2024 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

15/01/2024 - De onbelaste reiskostenvergoeding is op 1 januari 2024 omhoog gegaan van € 0,21 naar € 0,23 per kilometer.Bent u zzp’er? Dan mag u dit bedrag per kilometer aftrekken van uw winst als u ondernemer voor de inkomstenbelasting bent. Bent u werkgever? U mag de reiskosten van werknemers belastingvrij vergoeden. Dit geldt ook voor reiskosten voor het openbaar vervoer. En voor kosten van een taxi, boot of vliegtuig. Zolang dit redelijk is.

U mag een hogere reiskostenvergoeding dan € 0,23 per kilometer aan uw werknemers geven. Die verhoging wordt dan als loon van de werknemer gezien. U kunt via de werkkostenregeling (WKR) de verhoging aanwijzen als eindheffingsloon. Zo blijft de extra verhoging onbelast. De onbelaste reiskostenvergoeding is niet voor werkgevers die voor hun personeel een auto of fiets van de zaak vergoeden.

Onbelaste reiskostenvergoeding in 2024 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Onbelaste reiskostenvergoeding in 2024

15/01/2024 - De onbelaste reiskostenvergoeding is op 1 januari 2024 omhoog gegaan van € 0,21 naar € 0,23 per kilometer.Bent u zzp’er? Dan mag u dit bedrag per kilometer aftrekken van uw winst als u ondernemer voor de inkomstenbelasting bent. Bent u werkgever? U mag de reiskosten van werknemers belastingvrij vergoeden. Dit geldt ook voor reiskosten voor het openbaar vervoer. En voor kosten van een taxi, boot of vliegtuig. Zolang dit redelijk is.

 

Vergoedingen voor bezwaar tegen WOZ en bpm direct naar bezwaarmaker

Vergoedingen voor bezwaar tegen WOZ en bpm direct naar bezwaarmaker - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

08/01/2024 - Geeft u professionele hulp (rechtsbijstand) aan burgers of bedrijven als zij bezwaar maken tegen besluiten over de WOZ of de bpm? U heeft bijvoorbeeld een bezwaarbureau? Vanaf 2024 betaalt de gemeente of de Belastingdienst de proceskostenvergoeding direct aan de bezwaarmaker (burgers of bedrijven) zelf. Niet meer aan de organisatie die de juridische hulp geeft. Ook de vergoeding voor professionele rechtsbijstand en de vergoeding van immateriële schade zijn lager:  

De vergoeding voor professionele rechtsbijstand is verlaagd tot 25% van de huidige vergoeding als de bezwaarmaker gelijk krijgt.Als de bezwaarmaker in beroep om andere redenen een vergoeding krijgt, is die vergoeding 10% van de vergoeding in 2023.Als de gemeente, Belastingdienst of rechter te lang doet over een uitspraak, dan is de vergoeding van immateriële schade € 50 voor elk half jaar vertraging (dat was € 500).Het doel van deze wetswijziging is:

Het moet minder aantrekkelijk zijn voor bezwaarbureaus die burgers en bedrijven gratis helpen (op basis van no cure, no pay) om zoveel mogelijk juridische procedures te starten en deze procedures zo lang mogelijk te laten duren.De gemeenten en de Belastingdienst hebben meer tijd voor de behandeling van andere bezwaar- en beroepszaken.

Vergoedingen voor bezwaar tegen WOZ en bpm direct naar bezwaarmaker - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Vergoedingen voor bezwaar tegen WOZ en bpm direct naar bezwaarmaker

08/01/2024 - Geeft u professionele hulp (rechtsbijstand) aan burgers of bedrijven als zij bezwaar maken tegen besluiten over de WOZ of de bpm? U heeft bijvoorbeeld een bezwaarbureau? Vanaf 2024 betaalt de gemeente of de Belastingdienst de proceskostenvergoeding direct aan de bezwaarmaker (burgers of bedrijven) zelf. Niet meer aan de organisatie die de juridische hulp geeft. Ook de vergoeding voor professionele rechtsbijstand en de vergoeding van immateriële schade zijn lager:  

 

Zelfstandigenaftrek verder omlaag

Zelfstandigenaftrek verder omlaag - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

05/01/2024 - Per 1 januari 2024 is de zelfstandigenaftrek verder omlaag gegaan van € 5.030 naar € 3.750. De zelfstandigenaftrek wordt versneld afgebouwd tot € 900 in 2027. 

Hiermee worden de fiscale verschillen tussen zelfstandigen en werknemers kleiner.

Zelfstandigenaftrek verder omlaag - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Zelfstandigenaftrek verder omlaag

05/01/2024 - Per 1 januari 2024 is de zelfstandigenaftrek verder omlaag gegaan van € 5.030 naar € 3.750. De zelfstandigenaftrek wordt versneld afgebouwd tot € 900 in 2027.