Actueel Fiscaal Nieuws

Verhoging accijnstarief sigaretten en shag

Verhoging accijnstarief sigaretten en shag - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

02/10/2023 - De verhoging van de accijnzen gaat in vanaf 1 april 2024. Als gevolg van de maatregel bedraagt de gemiddelde verkoopprijs voor een pakje sigaretten van twintig stuks in 2024 naar verwachting € 10,70. Voor een pakje shag van 50 gram bedraagt de gemiddelde verkoopprijs in 2024 naar verwachting € 24,14. 

Grenseffecten zullen mogelijk groter worden aangezien Nederland nu al hogere tabaksprijzen kent dan zijn buurlanden en dit verschil door de maatregel zal toenemen. Dit komt omdat bij een groter prijsverschil met buurlanden het meer loont om tabaksproducten over de grens aan te schaffen.

Verhoging accijnstarief sigaretten en shag - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Verhoging accijnstarief sigaretten en shag

02/10/2023 - De verhoging van de accijnzen gaat in vanaf 1 april 2024. Als gevolg van de maatregel bedraagt de gemiddelde verkoopprijs voor een pakje sigaretten van twintig stuks in 2024 naar verwachting € 10,70. Voor een pakje shag van 50 gram bedraagt de gemiddelde verkoopprijs in 2024 naar verwachting € 24,14. 

 

Afschaffen betalingskorting voorlopige aanslag inkomstenbelasting met ingang van 1 januari 2024

Afschaffen betalingskorting voorlopige aanslag inkomstenbelasting met ingang van 1 januari 2024 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

02/10/2023 - De betalingskorting is in 1998 geïntroduceerd om de administratieve lasten te verlichten bij het betalen van een voorlopige aanslag die in meerdere termijnen mag worden voldaan. Dit door het in één keer betalen van deze voorlopige aanslagen te stimuleren met een betalingskorting. 

Inmiddels zijn de administratieve lasten als gevolg van elektronisch bankieren vandaag de dag gering. Het in één keer betalen van een aanslag kost nu namelijk bijna evenveel tijd als het in gang zetten van vooraf vastgestelde periodieke betalingen. Daarom is het niet langer noodzakelijk om de volledige betaling van een voorlopige aanslag te stimuleren met een betalingskorting. Sinds 1 januari 2023 wordt er daarom geen betalingskorting meer aangeboden bij voorlopige aanslagen vennootschapsbelasting. Met ingang van 1 januari 2024 wordt de betalingskorting in zijn geheel afgeschaft.

Afschaffen betalingskorting voorlopige aanslag inkomstenbelasting met ingang van 1 januari 2024 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Afschaffen betalingskorting voorlopige aanslag inkomstenbelasting met ingang van 1 januari 2024

02/10/2023 - De betalingskorting is in 1998 geïntroduceerd om de administratieve lasten te verlichten bij het betalen van een voorlopige aanslag die in meerdere termijnen mag worden voldaan. Dit door het in één keer betalen van deze voorlopige aanslagen te stimuleren met een betalingskorting. 

 

Afschrijvingsbeperking gebouwen in de Inkomstenbelasting per 1 januari 2024

Afschrijvingsbeperking gebouwen in de Inkomstenbelasting per 1 januari 2024 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

27/09/2023 - Voor alle gebouwen die als bedrijfsmiddel worden gebruikt wordt de afschrijving mer ingang van 1 januari 2024 beperkt tot maximaal de WOZ-waarde, ongeacht of het een gebouw in eigen gebruik of ter belegging is en ongeacht of het in een onderneming voor de inkomstenbelasting (IB) of een vennootschapsbelastingplichtig lichaam wordt gebruikt.  Tot op heden kan bij een gebouw in eigen gebruik in de IB tot 50% van de WOZ-waarde worden afgeschreven. 

Het kabinet wil graag het onderscheid tussen de afschrijvingsbeperking voor gebouwen in de IB en de vennootschapsbelasting (Vpb) wegnemen. Een stijging van de bodemwaarde heeft tot gevolg dat er minder of geen ruimte voor afschrijving is. Deze maatregel zorgt er in het algemeen voor dat het verschil tussen de boekwaarde en de toekomstige verkoopwaarde kleiner is, met als gevolg dat de belastbare winst bij verkoop van het gebouw lager is.

Er wordt voorzien in overgangsrecht. De overgangsregeling houdt in dat op gebouwen in eigen gebruik die vóór 1 januari 2024 reeds tot het ondernemingsvermogen of resultaatvermogen van de belastingplichtige behoorden en waarop de belastingplichtige al vóór 1 januari 2024 heeft afgeschreven, maar nog niet over drie volledige boekjaren heeft afgeschreven, na 31 december 2023 gedurende de resterende jaren van die – in totaal – drie boekjaren nog mag worden afgeschreven volgens de in 2023 geldende regels.

Afschrijvingsbeperking gebouwen in de Inkomstenbelasting per 1 januari 2024 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Afschrijvingsbeperking gebouwen in de Inkomstenbelasting per 1 januari 2024

27/09/2023 - Voor alle gebouwen die als bedrijfsmiddel worden gebruikt wordt de afschrijving mer ingang van 1 januari 2024 beperkt tot maximaal de WOZ-waarde, ongeacht of het een gebouw in eigen gebruik of ter belegging is en ongeacht of het in een onderneming voor de inkomstenbelasting (IB) of een vennootschapsbelastingplichtig lichaam wordt gebruikt.  Tot op heden kan bij een gebouw in eigen gebruik in de IB tot 50% van de WOZ-waarde worden afgeschreven. 

 

MKB-winstvrijstelling wordt verlaagd in 2024

MKB-winstvrijstelling wordt verlaagd in 2024 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

27/09/2023 - De MKB-winstvrijstelling is een aftrekpost ter hoogte van een percentage van de behaalde winst uit onderneming, na vermindering van die winst met de ondernemersaftrek (onder meer bestaande uit de zelfstandigenaftrek).

Het percentage van de MKB-winstvrijstelling wordt verlaagd van 14% naar 12,7%. • De maatregel draagt bij aan het verkleinen van het verschil in fiscale behandeling van werknemers en ondernemers in de inkomstenbelasting (IB). 

MKB-winstvrijstelling wordt verlaagd in 2024 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

MKB-winstvrijstelling wordt verlaagd in 2024

27/09/2023 - De MKB-winstvrijstelling is een aftrekpost ter hoogte van een percentage van de behaalde winst uit onderneming, na vermindering van die winst met de ondernemersaftrek (onder meer bestaande uit de zelfstandigenaftrek).

 

Box 2 wijzigt per 1 januari 2024

Box 2 wijzigt per 1 januari 2024 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

26/09/2023 - De aanstaande tariefswijziging in box 2 is al enige tijd geleden aangekondigd. Per 1 januari 2024 worden er in plaats van 1, 2 tariefschijven in box 2 geïntroduceerd.

Het inkomen tot € 67.000. Deze wordt belast tegen een tarief van 24,5%. (Schijf 1)Inkomen boven € 67.000. Deze wordt belast tegen een tarief van 31%. (Schijf 2)Als partners ervoor kiezen het box 2-inkomen gelijk te verdelen, is het lage tarief van toepassing tot een box 2-inkomen van € 134.000. De tariefschijven worden jaarlijks aangepast aan de inflatie.

Het is voor veel mensen de vraag of ze nu moeten uitkeren tegen het huidige tarief of moeten wachten op het nieuwe tarief. Dat antwoord is afhankelijk van uw mogelijkheid om de heffing uit te stellen en het verwachte rendement. 

Box 2 wijzigt per 1 januari 2024 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Box 2 wijzigt per 1 januari 2024

26/09/2023 - De aanstaande tariefswijziging in box 2 is al enige tijd geleden aangekondigd. Per 1 januari 2024 worden er in plaats van 1, 2 tariefschijven in box 2 geïntroduceerd.

 

Herinvesteringsreserve wordt verruimd in 2024

Herinvesteringsreserve wordt verruimd in 2024 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

26/09/2023 - De toepassing van de herinvesteringsreserve bij een staking van een gedeelte van een onderneming (gedeeltelijke staking) als gevolg van overheidsingrijpen wordt ruimer met ingang van 1 januari 2024.  

Hierdoor wordt het makkelijker om gebruik te maken van de herinvesteringsreserve. Wellicht worden de regelingen hiermee aantrekkelijker, hoopt het (demissionair) kabinet, en kan deze fiscale stimulans agrariërs over de streep trekken om te stoppen.

Herinvesteringsreserve wordt verruimd in 2024 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Herinvesteringsreserve wordt verruimd in 2024

26/09/2023 - De toepassing van de herinvesteringsreserve bij een staking van een gedeelte van een onderneming (gedeeltelijke staking) als gevolg van overheidsingrijpen wordt ruimer met ingang van 1 januari 2024.  

 

Zelfstandigenaftrek wordt in 2024 verlaagd

Zelfstandigenaftrek wordt in 2024 verlaagd - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

25/09/2023 - De zelfstandigenaftrek wordt verder afgebouwd en gaat van € 5.030 in 2023 naar uiteindelijk € 900 in 2027. In 2024 bedraagt de aftrek € 3.750

De voorwaarden voor de zelfstandigenaftrek zijn:- U bent ondernemer voor de inkomstenbelasting. - U voldoet aan het urencriterium.- U heeft op 1 januari nog niet de AOW-leeftijd. Heeft u de AOW-leeftijd al wel? Dan mag u 50% van het bedrag voor de zelfstandigenaftrek aftrekken.

Zelfstandigenaftrek wordt in 2024 verlaagd - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Zelfstandigenaftrek wordt in 2024 verlaagd

25/09/2023 - De zelfstandigenaftrek wordt verder afgebouwd en gaat van € 5.030 in 2023 naar uiteindelijk € 900 in 2027. In 2024 bedraagt de aftrek € 3.750

 

Verruiming vrijstelling OV-abonnementen en voordeelurenkaarten vanaf 2024

Verruiming vrijstelling OV-abonnementen en voordeelurenkaarten vanaf 2024 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

20/09/2023 - In het wetsvoorstel Belastingplan 2024 wordt voorgesteld wordt om het privégebruik van een OV-abonnement dat, of van een voordeelurenkaart die, wordt vergoed of verstrekt (waaronder ook het ter beschikking stellen valt) gericht vrij te stellen. 

Dat betekent dat een OV-abonnement of voordeelurenkaart altijd onbelast kan worden aangeboden mits het aannemelijk is dat het OV-abonnement dan wel de voordeelurenkaart ook (in welke mate dan ook) voor zakelijke reizen (waaronder woon-werkverkeer) zal worden gebruikt. Als dat het geval is, hoeft een werkgever geen registratie van privé- en zakelijk gebruik meer bij te houden om in aanmerking te komen voor de vrijstelling. Hiermee is een vereenvoudiging ten opzichte van de huidige situatie beoogd

Verruiming vrijstelling OV-abonnementen en voordeelurenkaarten vanaf 2024 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Verruiming vrijstelling OV-abonnementen en voordeelurenkaarten vanaf 2024

20/09/2023 - In het wetsvoorstel Belastingplan 2024 wordt voorgesteld wordt om het privégebruik van een OV-abonnement dat, of van een voordeelurenkaart die, wordt vergoed of verstrekt (waaronder ook het ter beschikking stellen valt) gericht vrij te stellen. 

 

Onbelaste reiskostenvergoeding in 2024 omhoog naar € 0,23 per kilometer

Onbelaste reiskostenvergoeding in 2024 omhoog naar € 0,23 per kilometer - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

20/09/2023 - De reeds voorgenomen verhoging van de onbelaste reiskostenvergoeding in de Wet op de loonbelasting 1964 en de Wet inkomstenbelasting naar € 0,22 per kilometer wordt verder verhoogd naar € 0,23.

Deze bedragen gelden voor zakelijke reiskosten, met inbegrip van de kosten van woon-werkverkeer. Voor de kosten van openbaar vervoer mogen, net als nu het geval is, de werkelijke kosten worden vergoed.

De verhoging van het forfait per kilometer geldt ook voor de reiskosten van IB-ondernemers en resultaatgenieters. Ook de andere forfaits per kilometer worden verhoogd. Het gaat om: • de aftrek specifieke zorgkosten voor reiskosten ziekenbezoek; • de kilometervergoeding voor weekenduitgaven gehandicapten; • de giftenaftrek als een vrijwilliger afziet van reiskostenvergoeding

Onbelaste reiskostenvergoeding in 2024 omhoog naar € 0,23 per kilometer - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Onbelaste reiskostenvergoeding in 2024 omhoog naar € 0,23 per kilometer

20/09/2023 - De reeds voorgenomen verhoging van de onbelaste reiskostenvergoeding in de Wet op de loonbelasting 1964 en de Wet inkomstenbelasting naar € 0,22 per kilometer wordt verder verhoogd naar € 0,23.

 

Wanneer bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting?

Wanneer bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting? - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

09/09/2023 - Lang niet iedere ondernemer is ondernemer voor de inkomstenbelasting. Als u met uw activiteiten deelneemt aan het economisch verkeer en winst kunt verwachten, is er sprake van een bron van inkomen. Dan bent u mogelijk ondernemer voor de inkomstenbelasting. Als uw activiteiten zich afspelen binnen de hobby- of familiesfeer, bent u geen ondernemer voor de inkomstenbelasting. Voor de inkomstenbelasting zijn er 3 bronnen van inkomen:winst uit ondernemingloon uit dienstbetrekkingresultaat uit overige werkzaamheden  

Onder welke bron uw inkomsten vallen, is afhankelijk van een aantal factoren. De wet en de rechtspraak stellen bepaalde eisen waaraan ondernemers moeten voldoen. Na uw aanmelding beoordeelt de Belastingdienst aan de hand van uw omstandigheden of u aan die eisen voldoet. De Belastingdienst let bijvoorbeeld op:

Maakt u winst? Zo ja, hoeveel?Als u alleen een heel kleine winst hebt of structureel verlies lijdt, is het niet aannemelijk dat u winst gaat maken. Er is dan geen sprake van een onderneming.

Hoe zelfstandig is uw onderneming?Als anderen bepalen hoe u uw onderneming moet inrichten en hoe u uw werkzaamheden uitvoert, ontbreekt de zelfstandigheid en is er meestal geen sprake van een onderneming.

Beschikt u over kapitaal?Kapitaal is voor veel ondernemingen noodzakelijk. U moet investeren in bijvoorbeeld machines, reclame, inhuur van mensen en verzekeringen. Voldoende kapitaal om een onderneming te starten en enige tijd draaiende te houden, wijst erop dat u mogelijk een onderneming hebt.

Hoeveel tijd steekt u in uw werkzaamheden?Als u erg veel tijd aan een activiteit besteedt zonder dat dat rendement oplevert, is er meestal geen sprake van een onderneming. Maar u moet wel voldoende tijd aan uw werkzaamheden besteden om deze rendabel te maken.

Wie zijn uw opdrachtgevers?Het is uw doel om meerdere opdrachtgevers te hebben, onder andere om betalings- en continuïteitsrisico's te verkleinen. Als u meerdere opdrachtgevers hebt, bent u minder afhankelijk van een of enkele opdrachtgevers af en neemt uw zelfstandigheid toe.

Hoe maakt u uw onderneming bekend naar buiten?U bent voor uw bestaan afhankelijk van opdrachtgevers. Om ondernemer te zijn, moet u zorgen dat uw onderneming voldoende bekend is, bijvoorbeeld via reclame, een internetsite, social media, een uithangbord of eigen briefpapier.

Loopt u 'ondernemersrisico'?Bestaat er een kans dat uw opdrachtgevers niet betalen? Gebruikt u uw goede naam voor de uitoefening van uw werkzaamheden? Bent u afhankelijk van de vraag naar en het aanbod van uw producten en diensten? Loopt u 'ondernemersrisico', dan hebt u waarschijnlijk een onderneming.

Bent u aansprakelijk voor de schulden van uw onderneming?Als u aansprakelijk bent voor de schulden van uw onderneming, dan bent u mogelijk ondernemer.De belastingdienst beoordelt per afzonderlijke activiteit of u voldoet aan de voorwaarden. Hebt u meerdere activiteiten? Dan is van belang of er samenhang bestaat tussen die activiteiten. Alleen bij voldoende samenhang kunnen uw activiteiten samen 1 bron van inkomen vormen.

Let op!Als u voor de inkomstenbelasting geen ondernemer bent, kunt u toch ondernemer zijn voor de btw.

Wanneer bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting? - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Wanneer bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting?

09/09/2023 - Lang niet iedere ondernemer is ondernemer voor de inkomstenbelasting. Als u met uw activiteiten deelneemt aan het economisch verkeer en winst kunt verwachten, is er sprake van een bron van inkomen. Dan bent u mogelijk ondernemer voor de inkomstenbelasting. Als uw activiteiten zich afspelen binnen de hobby- of familiesfeer, bent u geen ondernemer voor de inkomstenbelasting. Voor de inkomstenbelasting zijn er 3 bronnen van inkomen:winst uit ondernemingloon uit dienstbetrekkingresultaat uit overige werkzaamheden  

 

Volg ons op Twitter

Twitter response: "Could not authenticate you."