• bormans java header 03
 • bormans java header 05
 • U bepaalt de richting, wij het uitzicht.
 • Helder zicht op uw financiële zaken

Pagekit

Onze diensten

Ons kantoor heeft een breed scala aan werkzaamheden die wij voor u kunnen verrichten. Bekijk een greep uit de mogelijkheden:

Lees verder

UIkit

Over BormansJaVa

Bezig zijn met dingen die voor u echt belangrijk zijn, daar droomt toch iedere ondernemer van. Zaken doen zonder zorgen, omdat u altijd helder zicht heeft op uw financiële zaken.

Lees verder

Warp

Online klantenportaal

24/7 altijd en overal online de beschikking over uw eigen administratie. Met het digitale dossier raakt u nooit meer iets kwijt.

Lees verder

BormansJava is werkzaam in de volgende branches:

 • icon industrie
  Industrie
 • icon bouw
  Bouw
 • icon bouw
  Transport
 • icon zorg
  Zorg
 • landbouw
  Landbouw
 • icon zorg
  Dienstverlening
 • icon zorg
  Tuinbouw
 • icon zorg
  Non-profit

Fiscaal Nieuws

Hoge Raad: Fractional Sailing valt onder verlaagd BTW-tarief

Hoge Raad: Fractional Sailing valt onder verlaagd BTW-tarief - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

1718727088 - X, een bv die haar activiteiten omschrijft als 'fractional sailing', biedt jaarabonnementen aan waarbij zeiljachten tegen vergoeding ter beschikking worden gesteld. Deze jachten hebben vaste ligplaatsen in twee jachthavens met uitgebreide faciliteiten zoals toiletten, douches, elektriciteit, water, afvaldepots, groenvoorzieningen en parkeerplaatsen.Voor Hof Den Haag was de vraag of deze activiteiten van X vallen onder 'gelegenheid geven tot sportbeoefening' zoals bedoeld in post b.3 van Tabel I, waardoor ze onder het verlaagde btw-tarief zouden vallen.

Het Hof oordeelde dat dit niet het geval was, omdat de gecombineerde dienst van het ter beschikking stellen van een zeiljacht en het gebruik van jachthavenfaciliteiten niet overeenkomt met het begrip sportaccommodatie volgens de BTW-richtlijn 2006.

Het Hof voegde eraan toe dat het gebruik van een kajuitjacht niet altijd als sportbeoefening kan worden gezien. X ging in cassatie en de Hoge Raad heeft nu geoordeeld dat het Hof een onjuiste rechtsopvatting had over de reikwijdte van post b.3 van Tabel I.

Volgens de Hoge Raad kan er ook sprake zijn van 'gelegenheid geven tot sportbeoefening' als het sporten deels op openbaar terrein plaatsvindt, mits dit samen gaat met het beschikbaar stellen van een accommodatie voor sporters. De faciliteiten van de jachthavens en het gebruik ervan door de abonnementhouders voor en na het zeilen voldoen aan deze criteria.

Daarnaast is algemeen bekend dat zeilen een aanzienlijke lichamelijke activiteit vergt, ook voor recreatieve zeilers. Het oordeel van het Hof dat de kajuitzeiljachten niet voor sportbeoefening worden gebruikt, werd door de Hoge Raad als onjuist bevonden. Hiermee is het cassatieberoep van X gegrond verklaard.

Hoge Raad: Fractional Sailing valt onder verlaagd BTW-tarief - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

De Hoge Raad heeft uitspraak gedaan over het box 3-inkomen

De Hoge Raad heeft uitspraak gedaan over het box 3-inkomen - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

1718036135 - De Hoge Raad heeft op 6 juni 2024 geoordeeld dat de Herstelwet en de Overbruggingswetgeving in strijd zijn met het Europees verdrag voor de Rechten van de mens (EVRM). Volgens de uitspraak mag de Belastingdienst alleen het werkelijk rendement op uw vermogen belasten, als dit lager is dan het fictief rendement.

U hoeft voorlopig niets te doenHet ministerie van Financiën bestudeert nu de uitspraak. Na een politieke beslissing hoort u hoe de Belastingdienst het box 3-inkomen op een juiste manier kan berekenen.

De Belastingdienst werkt nauw samen met het ministerie van Financiën om het rechtsherstel zorgvuldig uit te werken. Een uiteindelijke beslissing wordt in de loop van het jaar genomen. Als de uitspraak gevolgen heeft voor uw box 3-inkomen dan stuurt de Belastingdienst u later dit jaar een brief.

De Hoge Raad heeft uitspraak gedaan over het box 3-inkomen - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Hoge Raad: gratis verstrekking van gezonde lunchmaaltijden aan werknemers valt voor de loonbelasting onder de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen

Hoge Raad: gratis verstrekking van gezonde lunchmaaltijden aan werknemers valt voor de loonbelasting onder de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

1717346296 - Valt, voor de loonbelasting, de gratis verstrekking van gezonde lunchmaaltijden aan werknemers in het kader van het arbobeleid van de werkgever onder de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen? De Hoge Raad beantwoordt deze vraag bevestigend.

De betrokken werkgever (hierna: de werkgever) verstrekte in 2017 en 2018 vanuit zijn bedrijfsrestaurant gratis lunchmaaltijden aan zijn werknemers. De werknemers kregen daarbij dagelijks de keuze tussen twee – gezonde en uitgebalanceerde – lunchmaaltijden. Deze lunchmaaltijden waren samengesteld door een diëtiste en voldeden aan de richtlijn gezonde voeding van de Gezondheidsraad en de ‘schijf van vijf’ van het Voedingscentrum. De werkgever heeft de gratis verstrekking van de lunchmaaltijden aangemerkt als onderdeel van het arbeidsomstandighedenbeleid dat hij heeft gevoerd ter voldoening aan zijn verplichtingen op grond van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).De werkgever heeft bezwaar gemaakt tegen de bedragen aan loonheffing die hij in 2017 en 2018 met betrekking tot de lunchmaaltijden heeft afgedragen. Volgens de werkgever behoort de verstrekking van de lunchmaaltijden niet in de loonheffing te worden betrokken.De centrale vraag is of, voor de loonbelasting, de gratis verstrekking van gezonde maaltijden aan werknemers in de jaren 2017 en 2018 onder de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen kon vallen. Die vrijstelling gold in die jaren (vanaf 1 januari 2022 is dit anders) voor voorzieningen die rechtstreeks voortvloeien uit het arbeidsomstandighedenbeleid (arbobeleid) dat een werkgever voert op grond van de Arbowet.Het Gerechtshof beantwoordde die vraag, net als de Rechtbank, ontkennend, maar onze hoogste rechter, de Hoge Raad, oordeelt dus anders. 

Hoge Raad: gratis verstrekking van gezonde lunchmaaltijden aan werknemers valt voor de loonbelasting onder de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Afschaffen partiële buitenlandse belastingplicht per 2025

Afschaffen partiële buitenlandse belastingplicht per 2025 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

1717074817 - Ingekomen werknemers kunnen voor het doen van aangifte inkomstenbelasting kiezen voor de zogenoemde partiële buitenlandse belastingplicht. Dit betekent dat deze werknemers voor de heffing in de inkomstenbelasting in box 2 en box 3 worden behandeld als niet-inwoners van Nederland. Deze regeling wordt met ingang van 1 januari 2025 afgeschaft. Dat betekent dat de werknemer vanaf 1 januari 2025 niet meer kan kiezen voor partiële belastingplicht.

Overgangsrecht Hebt u werknemers die in 2023 een 30%-vergoeding genoten over het laatste loontijdvak van 2023? Voor deze werknemers, die bovendien zonder onderbreking ingekomen werknemer zijn gebleven, geldt overgangsrecht. Als aan deze voorwaarden van het overgangsrecht is voldaan, kunnen zij tot en met 31 december 2026 gebruik blijven maken van de partiële buitenlandse belastingplicht.

Afschaffen partiële buitenlandse belastingplicht per 2025 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Belastingdienst: Doe uw aangifte en opgaaf dividendbelasting voortaan digitaal

Belastingdienst: Doe uw aangifte en opgaaf dividendbelasting voortaan digitaal - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

1716569006 - Vanaf 1 juli 2024 moet u voor dividenduitkeringen uit 2024 digitaal aangifte en opgaaf dividendbelasting doen. Gebruikt u wel het papieren formulier? Dan neemt de Belastingdienst uw aangifte of opgaaf niet in behandeling. 

U kunt uw aangifte en opgaaf voor dividenduitkeringen uit 2024 op 3 manieren doen: via Mijn Belastingdienst Zakelijkmet administratiesoftwarevia uw fiscaal dienstverlener

Dividenduitkeringen tot en met 2023Gaat het om dividenduitkeringen die u hebt gedaan tot en met 2023? Dan gebruikt u wél een papieren formulier voor uw aangifte of opgaaf.

Belastingdienst: Doe uw aangifte en opgaaf dividendbelasting voortaan digitaal - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Fiscaal Nieuws

 • Hoge Raad: Fractional Sailing valt onder verlaagd BTW-tarief
 • De Hoge Raad heeft uitspraak gedaan over het box 3-inkomen
 • Hoge Raad: gratis verstrekking van gezonde lunchmaaltijden aan werknemers valt voor de loonbelasting onder de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen
 • Afschaffen partiële buitenlandse belastingplicht per 2025
 • Belastingdienst: Doe uw aangifte en opgaaf dividendbelasting voortaan digitaal

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste fiscale nieuws.

Aanmelden nieuwsbrief