• bormans java header 03
 • bormans java header 05
 • U bepaalt de richting, wij het uitzicht.
 • Helder zicht op uw financiële zaken

Pagekit

Onze diensten

Ons kantoor heeft een breed scala aan werkzaamheden die wij voor u kunnen verrichten. Bekijk een greep uit de mogelijkheden:

Lees verder

UIkit

Over BormansJaVa

Bezig zijn met dingen die voor u echt belangrijk zijn, daar droomt toch iedere ondernemer van. Zaken doen zonder zorgen, omdat u altijd helder zicht heeft op uw financiële zaken.

Lees verder

Warp

Online klantenportaal

24/7 altijd en overal online de beschikking over uw eigen administratie. Met het digitale dossier raakt u nooit meer iets kwijt.

Lees verder

BormansJava is werkzaam in de volgende branches:

 • icon industrie
  Industrie
 • icon bouw
  Bouw
 • icon bouw
  Transport
 • icon zorg
  Zorg
 • landbouw
  Landbouw
 • icon zorg
  Dienstverlening
 • icon zorg
  Tuinbouw
 • icon zorg
  Non-profit

Fiscaal Nieuws

Debiteur betaalt niet, vraag de btw terug

Debiteur betaalt niet, vraag de btw terug - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

1642464000 - Als een debiteur u niet betaalt, kunt u onder omstandigheden de btw terugvragen die u hebt afgedragen aan de Belastingdienst. Let op: als u afspraken maakt met uw debiteur omtrent de betaling van de factuur kan het zijn dat uw vordering wordt omgezet in een lening. 

In dat geval kunt u geen teruggaafverzoek indienen bij de Belastingdienst. Alvorens u een betalingsregeling voorstelt, dient u dus goed na te gaan of uw debiteur uiteindelijk aan zijn verplichtingen zal voldoen of niet. U moet het verzoek om teruggaaf tijdig indienen. Dat betekent binnen een maand nadat duidelijk is dat uw afnemer niet betaalt. Uiterlijk één jaar na het opeisbaar worden van de vordering wordt geacht dat de debiteur niet meer zal betalen en moet u de btw terugvragen.

Debiteur betaalt niet, vraag de btw terug - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Toetsing meewerkaftrek of arbeidsbeloning voor meewerkende partner

Toetsing meewerkaftrek of arbeidsbeloning voor meewerkende partner - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

1641945600 - De meewerkaftrek is, afhankelijk van het aantal door de partner meegewerkte uren, een bepaald percentage van de winst. De meewerkaftrek kan alleen worden geclaimd als uw partner zonder enige vergoeding meewerkt. 

Hebt u wel gekozen voor een arbeidsbeloning van uw partner, dan komt die niet ten laste van de winst uit onderneming als de vergoeding lager is dan € 5.000 op jaarbasis. Bij uw partner is de vergoeding dan niet belast. U kunt overwegen om uw meewerkende partner een arbeidsbeloning toe te kennen. Wellicht dat de manvrouwfirma tot de mogelijkheden behoort. Door verdeling van de winst kunnen aanzienlijke progressievoordelen ontstaan en kan de partner onder voorwaarden gebruikmaken van de ondernemersfaciliteiten (zelfstandigenaftrek, startersaftrek, 14%-mkb-winstvrijstelling, dotatie aan de oudedagsreserve (FOR), stakingsaftrek enzovoort). 

Toetsing meewerkaftrek of arbeidsbeloning voor meewerkende partner - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Vordering op uw bv (inclusief rekening-courant)

Vordering op uw bv (inclusief rekening-courant) - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

1641945600 - Als de dga een vordering heeft op de eigen bv, is de terbeschikkingstellingsregeling van toepassing. In beginsel worden de voordelen belast in box 1. 

Een uitzondering is gemaakt voor de situatie dat gedurende het kalenderjaar het saldo van de rekening-courant niet hoger is geweest dan € 17.500, waarbij de bv tevens geen rente in aanmerking neemt. Deze situatie bespaart een hoop administratieve rompslomp. Zorg er in andere situaties voor dat de voorwaarden zakelijk zijn, anders zou een eventueel afwaarderingsverlies weleens niet aftrekbaar kunnen zijn.

Vordering op uw bv (inclusief rekening-courant) - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Beperken van het verrekenen van verliezen in de vennootschapsbelasting

Beperken van het verrekenen van verliezen in de vennootschapsbelasting - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

1641859200 - Bedrijven (belastingplichtig in de vennootschapsbelasting) kunnen in 2021 verliezen verrekenen met winsten uit het voorgaande jaar of de winsten uit de zes jaren daarna. 

Vanaf 2022 mogen verliezen nog maar tot € 1 miljoen van de winst volledig worden verrekend. Daarboven kunnen verliezen slechts worden verrekend met 50% van de winst die uitgaat boven die eerste € 1 miljoen. Daarbij vervalt de tijdslimiet van zes jaar, waardoor verliezen dus onbeperkt in de tijd voorwaarts kunnen worden verrekend. Het verrekenen van verliezen met winsten uit het voorgaande jaar blijf bestaan, maar met toevoeging van de genoemde 50%-beperking. Deze nieuwe verliesverrekeningsregels zijn van toepassing op alle verliezen die op 1 januari 2022 nog kunnen worden verrekend en alle toekomstige verliezen.

Beperken van het verrekenen van verliezen in de vennootschapsbelasting - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Subsidies vaste lasten onbelast

Subsidies vaste lasten onbelast - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

1641686400 - Ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis konden aanspraak maken op bepaalde subsidies, waaronder een tegemoetkoming in hun vaste lasten (TVL). 

Deze TVL wordt niet belast met inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Dat zou immers het effect van de subsidie voor een deel weer ongedaan maken. Het betreft hier een codificatie van een beleidsbesluit, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021.

Subsidies vaste lasten onbelast - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Fiscaal Nieuws

 • Debiteur betaalt niet, vraag de btw terug
 • Toetsing meewerkaftrek of arbeidsbeloning voor meewerkende partner
 • Vordering op uw bv (inclusief rekening-courant)
 • Beperken van het verrekenen van verliezen in de vennootschapsbelasting
 • Subsidies vaste lasten onbelast

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste fiscale nieuws.

Aanmelden nieuwsbrief

Volg ons op Twitter