• bormans java header 03
 • bormans java header 05
 • U bepaalt de richting, wij het uitzicht.
 • Helder zicht op uw financiële zaken

Pagekit

Onze diensten

Ons kantoor heeft een breed scala aan werkzaamheden die wij voor u kunnen verrichten. Bekijk een greep uit de mogelijkheden:

Lees verder

UIkit

Over BormansJaVa

Bezig zijn met dingen die voor u echt belangrijk zijn, daar droomt toch iedere ondernemer van. Zaken doen zonder zorgen, omdat u altijd helder zicht heeft op uw financiële zaken.

Lees verder

Warp

Online klantenportaal

24/7 altijd en overal online de beschikking over uw eigen administratie. Met het digitale dossier raakt u nooit meer iets kwijt.

Lees verder

BormansJava is werkzaam in de volgende branches:

 • icon industrie
  Industrie
 • icon bouw
  Bouw
 • icon bouw
  Transport
 • icon zorg
  Zorg
 • landbouw
  Landbouw
 • icon zorg
  Dienstverlening
 • icon zorg
  Tuinbouw
 • icon zorg
  Non-profit

Fiscaal Nieuws

Verhoging accijnstarief sigaretten en shag

Verhoging accijnstarief sigaretten en shag - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

1696246848 - De verhoging van de accijnzen gaat in vanaf 1 april 2024. Als gevolg van de maatregel bedraagt de gemiddelde verkoopprijs voor een pakje sigaretten van twintig stuks in 2024 naar verwachting € 10,70. Voor een pakje shag van 50 gram bedraagt de gemiddelde verkoopprijs in 2024 naar verwachting € 24,14. 

Grenseffecten zullen mogelijk groter worden aangezien Nederland nu al hogere tabaksprijzen kent dan zijn buurlanden en dit verschil door de maatregel zal toenemen. Dit komt omdat bij een groter prijsverschil met buurlanden het meer loont om tabaksproducten over de grens aan te schaffen.

Verhoging accijnstarief sigaretten en shag - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Afschaffen betalingskorting voorlopige aanslag inkomstenbelasting met ingang van 1 januari 2024

Afschaffen betalingskorting voorlopige aanslag inkomstenbelasting met ingang van 1 januari 2024 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

1696246732 - De betalingskorting is in 1998 geïntroduceerd om de administratieve lasten te verlichten bij het betalen van een voorlopige aanslag die in meerdere termijnen mag worden voldaan. Dit door het in één keer betalen van deze voorlopige aanslagen te stimuleren met een betalingskorting. 

Inmiddels zijn de administratieve lasten als gevolg van elektronisch bankieren vandaag de dag gering. Het in één keer betalen van een aanslag kost nu namelijk bijna evenveel tijd als het in gang zetten van vooraf vastgestelde periodieke betalingen. Daarom is het niet langer noodzakelijk om de volledige betaling van een voorlopige aanslag te stimuleren met een betalingskorting. Sinds 1 januari 2023 wordt er daarom geen betalingskorting meer aangeboden bij voorlopige aanslagen vennootschapsbelasting. Met ingang van 1 januari 2024 wordt de betalingskorting in zijn geheel afgeschaft.

Afschaffen betalingskorting voorlopige aanslag inkomstenbelasting met ingang van 1 januari 2024 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Afschrijvingsbeperking gebouwen in de Inkomstenbelasting per 1 januari 2024

Afschrijvingsbeperking gebouwen in de Inkomstenbelasting per 1 januari 2024 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

1695849304 - Voor alle gebouwen die als bedrijfsmiddel worden gebruikt wordt de afschrijving mer ingang van 1 januari 2024 beperkt tot maximaal de WOZ-waarde, ongeacht of het een gebouw in eigen gebruik of ter belegging is en ongeacht of het in een onderneming voor de inkomstenbelasting (IB) of een vennootschapsbelastingplichtig lichaam wordt gebruikt.  Tot op heden kan bij een gebouw in eigen gebruik in de IB tot 50% van de WOZ-waarde worden afgeschreven. 

Het kabinet wil graag het onderscheid tussen de afschrijvingsbeperking voor gebouwen in de IB en de vennootschapsbelasting (Vpb) wegnemen. Een stijging van de bodemwaarde heeft tot gevolg dat er minder of geen ruimte voor afschrijving is. Deze maatregel zorgt er in het algemeen voor dat het verschil tussen de boekwaarde en de toekomstige verkoopwaarde kleiner is, met als gevolg dat de belastbare winst bij verkoop van het gebouw lager is.

Er wordt voorzien in overgangsrecht. De overgangsregeling houdt in dat op gebouwen in eigen gebruik die vóór 1 januari 2024 reeds tot het ondernemingsvermogen of resultaatvermogen van de belastingplichtige behoorden en waarop de belastingplichtige al vóór 1 januari 2024 heeft afgeschreven, maar nog niet over drie volledige boekjaren heeft afgeschreven, na 31 december 2023 gedurende de resterende jaren van die – in totaal – drie boekjaren nog mag worden afgeschreven volgens de in 2023 geldende regels.

Afschrijvingsbeperking gebouwen in de Inkomstenbelasting per 1 januari 2024 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

MKB-winstvrijstelling wordt verlaagd in 2024

MKB-winstvrijstelling wordt verlaagd in 2024 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

1695848937 - De MKB-winstvrijstelling is een aftrekpost ter hoogte van een percentage van de behaalde winst uit onderneming, na vermindering van die winst met de ondernemersaftrek (onder meer bestaande uit de zelfstandigenaftrek).

Het percentage van de MKB-winstvrijstelling wordt verlaagd van 14% naar 12,7%. • De maatregel draagt bij aan het verkleinen van het verschil in fiscale behandeling van werknemers en ondernemers in de inkomstenbelasting (IB). 

MKB-winstvrijstelling wordt verlaagd in 2024 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Box 2 wijzigt per 1 januari 2024

Box 2 wijzigt per 1 januari 2024 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

1695729461 - De aanstaande tariefswijziging in box 2 is al enige tijd geleden aangekondigd. Per 1 januari 2024 worden er in plaats van 1, 2 tariefschijven in box 2 geïntroduceerd.

Het inkomen tot € 67.000. Deze wordt belast tegen een tarief van 24,5%. (Schijf 1)Inkomen boven € 67.000. Deze wordt belast tegen een tarief van 31%. (Schijf 2)Als partners ervoor kiezen het box 2-inkomen gelijk te verdelen, is het lage tarief van toepassing tot een box 2-inkomen van € 134.000. De tariefschijven worden jaarlijks aangepast aan de inflatie.

Het is voor veel mensen de vraag of ze nu moeten uitkeren tegen het huidige tarief of moeten wachten op het nieuwe tarief. Dat antwoord is afhankelijk van uw mogelijkheid om de heffing uit te stellen en het verwachte rendement. 

Box 2 wijzigt per 1 januari 2024 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Fiscaal Nieuws

 • Verhoging accijnstarief sigaretten en shag
 • Afschaffen betalingskorting voorlopige aanslag inkomstenbelasting met ingang van 1 januari 2024
 • Afschrijvingsbeperking gebouwen in de Inkomstenbelasting per 1 januari 2024
 • MKB-winstvrijstelling wordt verlaagd in 2024
 • Box 2 wijzigt per 1 januari 2024

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste fiscale nieuws.

Aanmelden nieuwsbrief

Volg ons op Twitter

Twitter response: "Could not authenticate you."