Personeelsadministratie

Bespaar tijd en dus geld, besteed uw salarisadministratie uit

Indien u medewerkers in dienst heeft, verzorgen wij voor u de loonadministratie, het opstellen van de benodigde contracten als ook het aan- en afmelden van uw personeel bij onder andere de uitvoeringsinstellingen en pensioenfondsen.

U ontvangt van ons de periodieke salarisspecificaties, betaallijst salarissen en loonjournaalposten. De door ons opgestelde jaarrekeningen zijn voorzien van overzichtelijke en uitgebreide toelichtingen op de balans en winst- en verliesrekening als ook een analyse van de cijfers.

Volg ons op Twitter

Vrijdag 5 oktober houden wij 's middags ons bedrijfsuitstapje en is ons kantoor in Gulpen gesloten. Kantoor Vaals is telefonisch bereikbaar

BormansJaVa